Vi på MAF Pump har ett brett utbud av pumpsystem och pumpar som är livsmedelsklassade, dvs pumpar som är godkända för hanteringen av livsmedel. Livsmedelsgodkända pumpar är användbara inom en rad industrier som är specialiserade på produktion och hantering av exempelvis mejeriprodukter, dryckesproduktion eller mathantering. 

Klassificering av livsmedelspumpar

För att kunna klassas som en livsmedelspump behöver flera hygienkrav och standarder vara uppfyllda, bland annat måste en pump avsedd för livsmedel vara tillverkad i rostfritt stål, ha polerade ytor och delar som är lätta att demontera för rengöring, m.m.

I Europa är 3A Certifikat, och EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) vanliga standarder för riktlinjer som specifierar samtliga tekniska krav som livsmedelspumpar ska uppfylla.

MAF Pumps godkända livsmedelsgodkända pumpar 

Till er kunder som är verksamma inom livsmedelsbranschen kan vi på MAF Pump leverera följande godkända pumpar och produkter:  

  • AHLEX Excenterskruvpumpar i syrafast stålVår egen excenterskruvpump med låg bygghöjd, vilket gör att den är kompatibel med många olika applikationer och installationer. Finns både i standardmodell och som kundspecifik pumpkonstruktion. 

  • MaxMix omrörningsystem – ett effektivt omrörningssystem utan rörliga komponenter, vilket håller nere underhållskostnaderna. 

  • Skärande centrifugalpumpar – idealiskt för svåra medier. Finfördelningen underlättar betydligt för övriga delar och applikationer av pumpsystemet, både för genomströmningen och för förebyggande av igensättning.

  • Volute slamavvattning – en driftsäker multidiskskruvpress med självrensande funktion.

  • Service och reservdelar – Vi utför både ombyggnation av livsmedelspumpar, så väl som underhåll och service i förebyggande syfte. Vi på MAF Pump är också kompletta leverantörer av reservdelar kompatibla till alla större varumärken för excenterskruvpumpar.