Till våra reningsverk levererar MAF Pump följande produkter:

AHLEX excenterskruvpumpar – kan fås i ATEX-klassat utförande

Jäger-produkter för biologisk luftning

MaxMix omrörningssystem

Vaughan skärande pumpar

Volute slamavvattningsutrustning

Reservdelar