Ett stort antal av våra produkter är idealiska för användning i reningsverk. Våra VA pumpar och kompletterande system är högkvalitativa och användarvänliga i reningsverkets alla processer – från mekanisk rening och biologisk rening – där en väl avvägd miljö för mikroorganismer är av största vikt – till kemisk rening och pumpning av restprodukter från denna. 

VA pumpar och pumpsystem till reningsverk 

Vi erbjuder följande VA pumpar och produkter till reningsverk: 

  • AHLEX ExcenterskruvpumpMAF Pumps egen svensktillverkade VA pump av högsta kvalitet. Pumparna specialanpassas efter våra kunders behov, och som standard i syrafast stål med kiselkarbid i den mekaniska axeltätningen. 
  • Biologiska luftare Driftsäkra biologiska luftare i JetFlex®-serien, från fabrikatet Jäger Umwelt-Technik. Luftarna finns i flera format och modeller, anpassade för olika applikationer och behov.
  • MaxMix omrörningssystemEffektivt omrörningssystem som är perfekt för stora volymer medier så som i ett reningsverk. MaxMix saknar rörliga delar, vilket gör systemet mindre sårbart och därmed mer driftsäkert och kostnadseffektivt. 

  • Volute slamavvattningssystem består av en självrensande multidiskskruvpress med nyckelfärdig konstruktion. Låg energiförbrukning och hög prestanda gör denna slamavvattnare driftsäker och självgående. 

  • Reservdelar Visste du att MAF Pump är komplett leverantör av reservdelar? Vårt stora sortiment av reservdelar passar till alla de större fabrikaten av excenterskruvpumpar/ VA pumpar. Självklart är vi också behjälpliga med installation och service vid behov.