En panoramabild av 100% AHLEX excenterskruvpumpar på Sternö avloppsreningsverk.