Här ser ni en nytillverkad excenterskruvpump som levereras till ett av Sveriges reningsverk. Måttbilden på tråget är anpassat så att det passar hålbilden på existerande nedgående schakt. Tråget är utfört i delad konstruktion vilket underlättar när det är tid att byta rotor. Pumpen är även anpassad så att den ska passa för omedelbar installation mot befintligt tryckrör. Hos oss kan man säga att det är standard att se till att kunden blir nöjd. Det innebär ofta att vi specialanpassar pumparna exakt efter kundens behov.