Installationen av två stycken Volute FS-401 är klar och driften är i full gång! Vimmerby har valt att avvattna med Volute. Sedan denna teknologi introducerades i Sverige så är nu mer än 40 installationer gjorda och tagna i drift.