En pumpstation utrustad med svensktillverkade excenterskruvpumpar modell AHLEX 752BA sitter installerad i källaren.

Enligt flödesmätaren levererade pumparna för låga flöden.
En referensmätning där vi klockade sänkningen av pumpsump gav också en signal om att pumparna tömde för långsamt.
Två oberoende mätningar visar samma sak är ju oftast tillräckligt för att leta orsaker på själva pumparna.

Vi valde ändå att mäta flödet med en extern, utanpåliggande flödesmätare som Gustav Fagerberg bistod med.
Vi stängde huvudledningen ut från pumpstationen och cirkulerade flödet inne i stationen, samtidigt som vi skapade olika mottryck genom att strypa en ventil och bevaka mottrycket.

En mätserie tofs vid olika mottryck och flöden och bi fick nu rätt flöden enligt spec.
Nu pekade allt på att flödesmätaren inte fungerade som tänkt. En översyn gjordes och flödesmätaren åtgärdades.
Att pumpsumpen indikerade en långsam tömning berodde på att tillrinningen inte var avstängd.
Den råkade av en slump ge samma felaktiga indikation som flödesmätaren.
Slutet gott allting gott!

Erfarenhet av service och systematisk felsökning lönar sig.
– Bra jobbat Håkan Carlsson!