För att på ett enkelt sätt förlänga livslängden på era statorer till en excenterskruvpump så kan ni installera en slitsad stator med spännmantlar. På så sätt så förlängs driftstiden med upp till 300%. När pumpen börjar ge mindre flöde p g a slitage av statorn så spänner ni mantlarna och pumpen ger återigen fullt flöde.