En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Dessa ord kommer från FN:s Bruntlandrapport och de stämmer mycket väl in med vår strävan att ständigt utvecklas mot en hållbar verksamhet.

Våra robusta maskiner är designade för lång hållbarhet under de tuffa förhållanden som ibland råder inom våra affärsområden. Detta tillsammans med vår serviceverksamhet och våra stora resurser av reservdelar borgar för långa livslängder och låga livscykelkostnader både rent ekonomiskt men även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Börja jobba hos MAF

Ergonomi och användarvänlighet

Två tunga ledord i vår produktutveckling.
Våra maskiner ska erbjuda en bra arbetssituation för brukaren där tex. smidighet, låg vikt, dammskydd, informativa instruktioner och enkelt handhavande leder till en god och effektiv arbetsmiljö.

Vi strävar alltid efter att införskaffa våra insatsvaror från lokala stålverk och tillverkare. Att prioritera lokala leverantörer ligger oss varmt om hjärtat då det hjälper oss minimera transportbehoven.

Vi verkar i egna lokaler där vi använder prioriterar löpande förbättringar på miljöområdet. Vi ska därigenom säkerställa att vi erbjuder en säker arbetsmiljö och verka för att medarbetare utvecklas, trivs och mår bra.

Våra AHLEX-pumpar är ett genuint hantverk från Mölndal, Sverige och vi sätter en stor stolthet i att leverera egenproducerade, ergonomiska och effektiva kvalitetsprodukter med hållbarhet och användarvänlighet i fokus.