Här ser ny en Volute som är nyligen installerad och driftsatt. Torrslammet pumpas bort av en AHLEX trågpump till närstående container. I detta projekt så var vi leverantörer av utrustningen och en entreprenadfirma gjorde installationen. MAF var som alltid delaktiga i både utbildning, uppstart och intrimning. Slutkunden är mycket nöjd med både utrustningen och installationen.