Under hösten 2012 genom gick MAF Pump AB ett ägarbyte. Rune Johansson sålde sina aktier till Madeleine och Peter Ahlbäck som nu äger 50% och Göran Ahlbeck äger 50%. Vi har nu en del nya medarbetar på MAF samtidigt som vi har kvar kollegor med en lång pumperfarenhet.

Ni ser MAF-teamet posera framför vårt huvudkontor i Göteborg. På bilden ser ni från vänster i översta raden: Calle Nilsson, Göran Ahlbeck, Henrik Bergkvist, Peter Ahlbäck, Christer Christiansson och Christer Nyblom. I nedersta raden från vänster så ser ni: Madeleine Ahlbäck, Patrick Nero, Thomas Mattson och Tommy Svensson. (På bilden saknas Lola Svensson).

Vi kommer under 2013 kontinuerligt att uppdatera vår hemsida för att på ett bättre sätt erbjuda våra kunder en klar och enkel vägledning till rätt produkt eller tjänst. Vi kommer även att översätta valda delar av hemsidan till olika språk. Detta eftersom en anmärkningsvärd del av vår verksamhet består av export till många olika delar i världen. Vi levererar bl a till Island, Kanada, USA, Irland, Sydkorea, Tyskland, Spanien och många fler. Vi börjar med att översätta sidan till engelska för att sedan uppdatera den även till spanska, franska och kinesiska.