Vi har sett en fantastisk utveckling av vårt affärssegment slamavvattning där huvudprodukten är Volute från tillverkaren Amcon. Magnus var initiativtagare till att introducera denna teknologi på MAF och svenska marknaden.

Vi har nu efter stor aktivitet på marknaden genom bland annat utförda pilottester kunnat visa våra kunder hur effektivt det är att avvattna med Volute. Vi har idag 30 installationer av Volute på svenska marknaden och våra framgångar fortsätter.

För att fortsätta att utveckla tekniken, installationerna, service till eftermarknad och vidare försäljning gör vi nu en organisationsändring. Magnus Lindén är utsedd till Utvecklings- och försäljningschef för Volute på svenska marknaden.

Magnus har kontinuerligt visat sin styrka i förståelse för slammets processer och hur vi på bästa sätt ska utforma avvattningen för att optimera driften hos våra kunder.

För att nå framgång så är nyckeln att vi alla jobbar tillsammans mot samma mål. Jag som vd är mycket glad över vårt samarbete mellan ALLA kollegor på MAF.

Jag ser fram emot att se hur Magnus kommer fortsätta leda vår utveckling av vårt verksamhetsområde Volute.

Grattis till din nya position Magnus!

Peter Ahlbäck

vd MAF Pump AB