Vi välkomnar Mathias till våra lokaler i Mölndal. Utvecklingen av vår försäljning har varit starkt positiv under flera år. Speciellt under 2022 såg vi en markant ökning av försäljning av våra produkter i hela landet. Nu förstärker vi med ännu mer kompetens till vårt team!

Det är med stor glädje som nu Mathias introduceras till oss och våra svensktillverkade excenterskruvpumpar. Mathias har lång erfarenhet av både mekaniskt arbete och tillverkningsprocesser såsom svetsning, svarvning och fräsning. Under flera år har Mathias varit verksam som servicetekniker ute på svenska industrier och kommunala avloppsreningsverk. En erfarenhet som passar utmärkt för våra ambitioner på MAF.

Vi växer oss kontinuerligt starkare hela tiden med fokus på att göra våra kunder glada och nöjda!