Volute är en slamavvattnare med mycket låg energiförbrukning som arbetar med en ljudnivå i samtalston. Den har en konstruktion som är självrensande och behöver minimalt underhåll under slamavvattning.

Modern slamavvattning med Volute

Den finns i alla storlekar. Från den minsta som kan användas för mindre industrier eller små reningsverk upp till de största som klarar 1040 kgTS/h. Denna lösning har en mängd fördelar jämfört med övriga lösningar såsom centrifug, filterpress och traditionell skruvpress.

Ni kan köra denna utrustning dygnet runt utan krav på att ha någon operatör eller tekniker på plats. Den hanterar alla sorters av slam från 0,2% TS och uppåt och ni får en stabil och jämn kvalitet på slamkakan.

Läs mer