Bilden visar fördelningen av temperaturen av slammet i Hässleholms två rötkammare. Efter mindre än 15 minuter vid uppstart av sitt jetomrörningssystem så var temperaturen jämnt fördelad. Våra omrörningssystem använder en skärande pump av märket Vaughan. Denna suger upp slammet från botten och trycker tillbaka slammet genom våra MAF jetmunstycken. Med vårt system så får du en total omrörning vilket vi visar genom att mäta temperaturen av slammet i botten, i mitten och i toppen. Vårt system har inga rörliga delar inne i tanken det minimerar sedimentering samt ökar gasproduktionen.

Läs mer om MaxMix.