Låt oss komma ut och provköra slamavvattning hos er med vår Volute testutrustning. Ni kommer att upptäcka hur enkel utrustningen är att sköta och vilken hög prestanda den har. Ofta ett mycket rent rejekt och en hög TS halt på utgående slam. Eftersom rotationen är 3-4 varv per minut så är den tyst, enkel att underhålla och kan köras utan att personal behöver vara på plats. När vi kör Voluten så mäter vi kontinuerligt TS-halten på inkommande slam och ställer in utrustningen på en bestämd kapacitet. Detta gör att ni får ett jämnt och stabilt resultat samtidigt som förbrukningen av polymer kan hållas på lägsta möjliga nivå.

Prova gärna slamavvattning med vår testutrustning!

Läs mer här!