Vi säljer högkvalitativa biologiska luftare från Jäger Umwelt-Technik. Deras serie med luftare heter JetFlex®. De finns i flera olika modeller, anpassade för många olika behov, till industri och kommuner.

Biologiskt luftning
JetFlex HD Disk Diffusor

Tallriksluftare

JetFlex HD Disk Diffusor

Dessa så kallade tallriksluftare finns i storlekarna 7”, 9” och 12”. Gummit är av bästa kvalitet med slitsar gjorda med hög precision, vilket säkerställer hög verkningsgrad och ett montage som är enkelt och robust.

JetFlex HD Disk Diffusor
Installation av JetFlex diskar

Dessa luftare är konstruerade så att de med fördel kan användas för utbyte av existerande luftare av märkena Sanitaire®, Nopon®, Aercor®, Envicon® och EDI®.

Luftare

JetFlex TD Tub Diffusor

Dessa luftare finns som standard i diametrarna 65 mm och 90 mm samt i längderna 500, 750 och 1000 mm. Självklart går det även att kundanpassa längderna. Gummit i JetFlex TD Tub Diffusor är av högsta kvalitet, med slitsar gjorda med hög precision vilket säkerställer hög verkningsgrad och ett är enkelt och robust montage.

JetFlex TD Tub Diffusor
JetFlex TD Tub Diffusor
JetFlex TD Tub Diffusor

Installation av JetFlex tuber

Tuberna monteras alltid i par med stomme och hållare i rostfritt stål för att ge en robust och stadig installation.

Installation av JetFlex tuber
JetFlex SD Serie Diffusor

Luftare

JetFlex SD Serie Diffusor

Dessa luftare finns i längderna 1500, 2000, 3000 och 4000 mm. Systemet kopplas direkt mot botten av den biologiska bassängen och de biologiska luftarna kopplas sedan i serie. Konstruktionen är gjord i högkvalitativt gummi av bästa kvalitet, med precist utformade slitsar vilket säkerställer hög verkningsgrad och ett robust och enkelt montage. Detta system är idealiskt när man vill uppnå optimal verkningsgrad för den tillgängliga ytan.

Luftarna är enkla att koppla ihop och utgör ett enkelt montage mot bassängens botten.

Läs mer om luftare och produkter för biologisk luftning från Jäger Umwelt-Technik i denna broschyr:

Umwelt-Technik Broschyr

Enkel koppling

Vi erbjuder även tuber helt tillverkade i rostfritt stål, anpassade till exakt rätt längd för optimalt montage i aktuell bassäng. Detta luftningssystem tillverkas av MAF Pump AB och utrustas med specialanpassade gummin från Jäger Umwelt-Technik. Detta luftningssystem går under varumärket MaxAir,®och finns idag installerat hos många nöjda kunder runtom i Sverige. 

Läs gärna mer i faktabladet om MaxAir luftare

MaxAir CaseStudy


Optimera luftning med luftare i existerande bassänger

Optimerad luftning i existerande bassänger
Öka kapaciteten i bassängerna med textilbäddar kallade Cleartec®

Öka kapaciteten i bassängerna med textilbäddar: så kallade Cleartec®

Om du behöver utöka kapaciteten i befintliga bassänger så finns det ett enkelt sätt att göra detta utan att bygga ut bassängerna rent fysiskt. Genom att installera grindar med bär material, kan ni öka er kapacitet med upp till 40% i befintliga bassänger. Denna teknologi heter Cleartec® och är framtagen av Jäger Umwelt-Technik.

Broschyr – Cleartec

Cleartec
Specialutvecklade textiler binder upp den biologiska massan och ökar verkningsgraden.
Systemet består av grindar som enkelt lyfts på plats. I botten finns ett vanligt luftningssystem som syresätter vattnet.