Hem » Produkter & Tjänster » MaxMix Jetomrörning för rötkammare

MaxMix Jetomrörning för rötkammare

Ett modernt omrörningssystem för rötkammare med jetmunstycken och Vaughan chopper pump

MaxMix är ett kostnadseffektivt och stabilt omrörningssystem som rör om och finfördelar fasta partiklar i stora volymer, i exempelvis rötkammare. Omrörningen sker med en Vaughan chopperpump och fasta ejektormunstycken. Det är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till propeller-, gas-och luftomrörning och det kan med fördel installeras i bassänger, tankar och rötkammare. Pga avsaknaden av rörliga komponenter inne i tanken är underhållet minimalt.

Hur fungerar MaxMix omrörningssystem?

MaxMix omrörningssystem innebär en cirkulation och processomrörning i en rötkammare eller liknande typ av tank. Jetomrörningen uppstår med hjälp av fast monterade jetmunstycken och en exter

  • En laminär strömning har högst hastighet vid tankens ytterkant
  • En vortexorienterad strömning har högst hastighet i centrum
  • Kombinerat ger det en mer enhetlig strömning i tanken/rötkammaren och det blir bra omrörning utmed hela tankens diameter

Vaughans chopperpump är hjärtat i omrörningssystemets process, då den inte bara pumpar runt mediet utan även kontinuerligt finfördelar alla fasta partiklar. De specialutformade jetmunstyckena är placerade och vinklade för optimal prestanda, och för att det inducerade flödet kraftigt ska öka omrörningen. Höghastighetsmunstyckena upprätthåller strålen över en lång sträcka och på så sätt når omrörningen runt hela tankens volym. 

Läs mer om Vaughan chopperpump

Kundanpassade omrörningssystem med många fördelar

Vi på MAF Pump designar, beräknar och optimerar varje enskilt MaxMix omrörningssystem utifrån unika data som specificerats från kunden. Varje MaxMix-system är därför optimerat utifrån era unika förutsättningar.

En vanlig applikation är omrörning i biogastankar och kommunala rötkammare, där MaxMix omrörningssystem har en rad fördelar:

  • Omrörning av hela volymen.
  • Jämn och hög temperatur överallt.
  • Minimerar risken för sedimentering.
  • Chopperpumpens kontinuerliga sönderskärning av grövre partiklar ger en större angreppsyta för bakteriefloran, vilket ger ett högre gasutbyte.
  • Kontinuerlig sönderskärning förhindrar också bildandet av långa strukturer, vilka annars hindrar effektiv omrörning.
  • Den ökade utrötningsgraden ger dessutom mindre slamvolymer i avvattningen och underlättar vidare omhändertagande av slammet.
Vaughan Chopperpump HE6U8 för MaxMixomrörning vid Halmstad ARV

Produktkatalog


Läs mer om MaxMix Jetomrörning i denna broschyr

SERVICE & RESERVDELAR

Vi servar de flesta fabrikat av excenterskruvpumpar och som den enda svenska återförsäljaren av Vaughan chopperpump och Volute slamavvattningsutrustning utför vi även service på dessa produkter. Tack vare vårt stora lager av reservdelar så kan vi säkra snabba leveranser till bästa kvalitet.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet. Vi utför allt ifrån förebyggande underhåll till alla typer av ombyggnationer av pumpar, till exempel byte från packbox till mekanisk axeltätning. Vi är duktiga på kundunika speciallösningar och kan exempelvis anpassa pumphus och matarskruvar för att anpassa driften för olika kunders behov.

Patrick Nero
Innesäljare och norra Sverige
031 – 45 30 16
patrick@mafpump.se

Magnus Lindén
Utvecklings- och Försäljningschef
Affärsområde Volute
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se

Henrik Johansson
Kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se

Per Karlsson
Kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se