Hem » Produkter & Tjänster » MaxMix Jetomrörning

MaxMix Jetomrörning

Ett modernt omrörningssystem för rötkammare med jetmunstycken och Vaughan chopper pump

MaxMix är ett kostnadseffektivt omrörningssystem som rör om och finfördelar fasta partiklar i stora volymer. Omrörningen sker med en Vaughan chopperpump och fasta ejektormunstycken. Det är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till propeller-, gas-och luftomrörning och det kan med fördel installeras i bassänger, tankar och rötkammare. Utan rörliga komponenter inne i tanken är underhållet minimalt.

Hur funkar det?

MaxMix omrörningssystem är cirkulation och processomrörning i en tank med hjälp av fast monterade jetmunstycken och en extern Vaughan chopperpump.

  • MaxMix kombinerar laminär och vortexorienterad strömning
  • Laminär strömning har högst hastighet vid tankens ytterkant
  • Vortexorienterad strömning har högst hastighet i centrum
  • Kombinerat ger det en mer enhetlig ströming i tanken och det blir bra omrörning utmed hela tankens diameter

Hjärtat i omrörningsprocessen

Vaughans chopperpump är hjärtat i omrörningsprocessen då den inte bara pumpar runt mediet utan även kontinuerligt finfördelar alla fasta partiklar. De specialutformade jetmunstyckena är placerade och vinklade för optimal prestanda och där det inducerade flödet kraftigt ökar omrörningen. Höghastighetsmunstyckena upprätthåller strålen över en lång sträcka och på så sätt når omrörningen runt hela tankens volym.

Läs mer om Vaughan chopperpump

En vanlig applikation är omrörning i biogastankar och kommunala rötkammare, där MaxMix omrörningssystem har en rad fördelar:

  • Omrörning av hela volymen.
  • Jämn och hög temperatur överallt.
  • Minimerar risken för sedimentering.
  • Chopperpumpens kontinuerliga sönderskärning av grövre partiklar ger en större angreppsyta för bakteriefloran, vilket ger ett högre gasutbyte.
  • Kontinuerlig sönderskärning förhindrar också bildandet av långa strukturer, vilka annars hindrar effektiv omrörning.
  • Den ökade utrötningsgraden ger dessutom mindre slamvolymer i avvattningen och underlättar vidare omhändertagande av slammet.
Vaughan Chopperpump HE6U8 för MaxMixomrörning vid Halmstad ARV

Produktkatalog


Läs mer om MaxMix Jetomrörning i denna broschyr

SERVICE & RESERVDELAR

Vi servar de flesta fabrikat av excenterskruvpumpar och som den enda svenska återförsäljaren av Vaughan chopperpump och Volute slamavvattningsutrustning utför vi även service på dessa produkter. Tack vare vårt stora lager av reservdelar så kan vi säkra snabba leveranser till bästa kvalitet.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet. Vi utför allt ifrån förebyggande underhåll till alla typer av ombyggnationer av pumpar, till exempel byte från packbox till mekanisk axeltätning. Vi är duktiga på kundunika speciallösningar och kan exempelvis anpassa pumphus och matarskruvar för att anpassa driften för olika kunders behov.


Ove Stenberg
Kundansvarig norra Sverige
070 – 236 52 09
ove@mafpump.se


Magnus Lindén
Kundansvarig östra Sverige & Volute projektledare
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se


Henrik Johansson
Kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se


Per Karlsson
Kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se

NYHETER OCH UPPDATERINGAR

av Peter Ahlbäck, november 12, 2020

AHLEX torrslampump

Läs mer
av Peter Ahlbäck, oktober 22, 2020

Full fart i fabriken!

Läs mer