Hem » Produkter & Tjänster » Rotamix hydraulisk omrörning för rötkammare

Rotamix hydraulisk omrörning för rötkammare

Ett modernt omrörningssystem för rötkammare med jetmunstycken och Vaughan chopper pump

Rotamix är ett kostnadseffektivt och stabilt omrörningssystem som rör om och finfördelar fasta partiklar i stora volymer, i exempelvis rötkammare. Omrörningen sker med en Vaughan chopperpump och fasta ejektormunstycken. Det är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till propeller-, gas-och luftomrörning och det kan med fördel installeras i bassänger, tankar och rötkammare. Pga avsaknaden av rörliga komponenter inne i tanken är underhållet minimalt.

Hur fungerar Rotamix omrörningssystem?

Rotamix omrörningssystem innebär en cirkulation och processomrörning i en rötkammare eller liknande typ av tank. Hydraulisk omrörning uppstår med hjälp av fast monterade jetmunstycken och en extern pump.

  • En laminär strömning har högst hastighet vid tankens ytterkant
  • En vortexorienterad strömning har högst hastighet i centrum
  • Kombinerat ger det en mer enhetlig strömning i tanken/rötkammaren och det blir bra omrörning utmed hela tankens diameter

Vaughans chopperpump är hjärtat i omrörningssystemets process, då den inte bara pumpar runt mediet utan även kontinuerligt finfördelar alla fasta partiklar. De specialutformade jetmunstyckena är placerade och vinklade för optimal prestanda, och för att det inducerade flödet kraftigt ska öka omrörningen. Höghastighetsmunstyckena upprätthåller strålen över en lång sträcka och på så sätt når omrörningen runt hela tankens volym.

Läs mer om Vaughan chopperpump

Kundanpassade omrörningssystem med många fördelar

Vi på MAF Pump designar, beräknar och optimerar varje enskilt Rotamix omrörningssystem utifrån unika data som specificerats från kunden. Varje Rotamix-system är därför optimerat utifrån era unika förutsättningar.

En vanlig applikation är omrörning i biogastankar och kommunala rötkammare, där Rotamix omrörningssystem har en rad fördelar:

  • Omrörning av hela volymen.
  • Jämn och hög temperatur överallt.
  • Minimerar risken för sedimentering.
  • Chopperpumpens kontinuerliga sönderskärning av grövre partiklar ger en större angreppsyta för bakteriefloran, vilket ger ett högre gasutbyte.
  • Kontinuerlig sönderskärning förhindrar också bildandet av långa strukturer, vilka annars hindrar effektiv omrörning.
  • Den ökade utrötningsgraden ger dessutom mindre slamvolymer i avvattningen och underlättar vidare omhändertagande av slammet.
Vaughan Chopperpump HE6U8 för Rotamixomrörning vid Halmstad ARV

Produktkatalog


Läs mer om Rotamix Jetomrörning i denna broschyr

SERVICE & RESERVDELAR

Vi servar de flesta fabrikat av excenterskruvpumpar och som den enda svenska återförsäljaren av Vaughan chopperpump och Volute slamavvattningsutrustning utför vi även service på dessa produkter. Tack vare vårt stora lager av reservdelar så kan vi säkra snabba leveranser till bästa kvalitet.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet. Vi utför allt ifrån förebyggande underhåll till alla typer av ombyggnationer av pumpar, till exempel byte från packbox till mekanisk axeltätning. Vi är duktiga på kundunika speciallösningar och kan exempelvis anpassa pumphus och matarskruvar för att anpassa driften för olika kunders behov.

Patrick Nero

Innesäljare och norra Sverige
031 – 45 30 16
patrick@mafpump.se

Per Karlsson

Kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se

Henrik Johansson

Kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se

Bobo Ölander

Kundansvarig östra Sverige
073 – 393 82 57
bobo@mafpump.se

Magnus Lindén

Utvecklings- och Försäljningschef
Affärsområde Volute
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se

NYHETER OCH UPPDATERINGAR

av Peter Ahlbäck, maj 7, 2024

Volute på Torekov ARV

Läs mer
av Peter Ahlbäck, maj 7, 2024

Rotamix på Klagshamns ARV

Läs mer
av Peter Ahlbäck, februari 22, 2024

Service och reservdelar!

Läs mer