Hem » Produkter & Tjänster » Vaughan Skärande Pump

Vaughan Skärande Pump

Marknadens kraftfullaste centrifugalpumpar

Vaughans skärande centrifugalpumpar är marknadens kraftfullaste och lämpar sig utmärkt till svåra medier. Detta är en pålitlig pump med enkelt underhåll.

Vaughans centrifugalpumpar skär sönder allt inkommande material innan det pumpas vidare, vilket inte bara förhindrar igensättning av pumpen, utan även underlättar för övriga applikationer senare i processen.

Vaughans skärande centrifugalpump – idealisk till b.la pumpstationer

Vaughan pumpen är högpresterande i exempelvis pumpstationer, men kan med fördel användas i många olika applikationer där det finns problem med igensättning, eller där mediet behöver skäras för att kunna pumpas.


Vanliga applikationer är:

 • Cirkulation över värmeväxlare i rötkammare
 • Omrörning i rötkammare, med eller utan MaxMix
 • Omrörning i blandslamtankar
 • Omrörning i slamlagertank före avvattning
 • Pumpstationer för avloppsvatten
 • Pappers- och massaindustrin, t ex avbarkning, sumpar, processavlopp
 • Livsmedelsindustrin, t ex avfall, kött- och fiskrens, skal
Henrik Johansson, Kundansvarig västra Sverige

Självklart kan Vaughan pumpen levereras i alla vanliga uppställningsformer, såsom horisontell, vertikal, dränkbar, våtuppställd och självsugande.

Bättre förebyggande arbete för Stockholm Vatten och Avfall, Ledningsnät Teknik (LT)

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten och avfallsbolag. Verksamheten berör ca 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet dagligen.
Med MAF:s hjälp har man bytt ut ett antal ”standardpumpar” till
skärande pumpar från Vaughan i de anläggningar där man haft återkommande problem med trasor och tuffa fraktioner. Pumpen med tillhörande gejderfäste har anpassats med en lite smidigare motorstorlek för att lätt kunna ersätta befintlig pump samt passa kundens standard. Resultatet är ett klart glesare underhåll.

Läs mer

Så fungerar Vaughan skärande avloppspump

Vaughan Chopperpump ska inte förväxlas med andra skärande pumpar eller maceratorer. Vaughanpumpen är unikt konstruerad för att optimalt sönderdela och pumpa krävande produkter.

Vaughan Chopperpump har flera unika patenterade lösningar för att göra den till den världsledande chopperpumpen:

 • Vaughans oljesmorda patrontätning klarar de tuffaste medier betydligt bättre än vanliga enkla mekaniska axeltätningar. Detta innebär en mindre risk för igensättning och slitage.
 • Föroreningar och fibrer som kommit in bakom pumphjulet skärs sönder och borttransporteras av baksidesskovlarna som skär mot de bakre kniveggarna.
  Fasta partiklar och fibrer sönderhackas mellan de roterande krökta och vässade framkanterna på pumpskovlarna, och den fast monterade dubbelkniven.
 • Skovlarnas krökning gör att man får en mjuk skärande effekt utan stötbelastning. Skärmuttern skär sönder långfasigt material som annars tenderar att linda sig kring hjulnavet.
 • Vid vissa applikationer används ytterliggare ett skärverktyg för att skära upp riktigt stora fasta partiklar så att de inte blockerar inloppet.
 • Toleranserna mellan de skärande elementen är snäva och upprätthålls enkelt via ställskruvar utan nödvändig isärtagning av centrifugalpumpen.

Produktkatalog

Vaughan Pumpar

Ladda ner vår produktkatalog för Vaughan skärande pumpar och läs om alla våra modeller, prestanda och tekniska specifikationer.

SERVICE & RESERVDELAR

Vi servar de flesta fabrikat av excenterskruvpumpar och som den enda svenska återförsäljaren av Vaughan chopperpump och Volute slamavvattningsutrustning utför vi även service på dessa produkter. Tack vare vårt stora lager av reservdelar så kan vi säkra snabba leveranser till bästa kvalitet.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet. Vi utför allt ifrån förebyggande underhåll till alla typer av ombyggnationer av pumpar, till exempel byte från packbox till mekanisk axeltätning. Vi är duktiga på kundunika speciallösningar och kan exempelvis anpassa pumphus och matarskruvar för att anpassa driften för olika kunders behov.

Patrick Nero

Innesäljare och norra Sverige
031 – 45 30 16
patrick@mafpump.se

Per Karlsson

Kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se

Henrik Johansson

Kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se

Bobo Ölander

Kundansvarig östra Sverige
073 – 393 82 57
bobo@mafpump.se

Magnus Lindén

Utvecklings- och Försäljningschef
Affärsområde Volute
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se

NYHETER OCH UPPDATERINGAR

av Peter Ahlbäck, maj 7, 2024

Volute på Torekov ARV

Läs mer
av Peter Ahlbäck, maj 7, 2024

Rotamix på Klagshamns ARV

Läs mer
av Peter Ahlbäck, februari 22, 2024

Service och reservdelar!

Läs mer