Hem » Produkter & Tjänster » Vaughan Skärande Pump

Vaughan Skärande Pump

Marknadens kraftfullaste centrifugalpumpar

Vaughans skärande centrifugalpumpar är marknadens kraftfullaste och lämpar sig utmärkt till svåra medier. Detta är en pålitlig pump med enkelt underhåll.

Vaughans centrifugalpumpar skär sönder allt inkommande material innan det pumpas vidare, vilket inte bara förhindrar igensättning av pumpen, utan även underlättar för övriga applikationer senare i processen.

Vaughan pumpen används med fördel där det finns problem med igensättning, eller där mediet behöver skäras för att kunna pumpas. Vanliga applikationer är:

  • Cirkulation över värmeväxlare i rötkammare
  • Omrörning i rötkammare, med eller utan MaxMix
  • Omrörning i blandslamtankar
  • Omrörning i slamlagertank före avvattning
  • Pumpstationer för avloppsvatten
  • Pappers- och massaindustrin, t ex avbarkning, sumpar, processavlopp
  • Livsmedelsindustrin, t ex avfall, kött- och fiskrens, skal

Självklart kan Vaughan pumpen levereras i alla vanliga uppställningsformer, såsom horisontell, vertikal, dränkbar, våtuppställd och självsugande.

Funktion

Vaughan Chopperpump ska inte förväxlas med andra skärande pumpar eller maceratorer. Vaughanpumpen är unikt konstruerad för att optimalt sönderdela och pumpa krävande produkter.

Vaughan Chopperpump har flera unika patenterade lösningar för att göra den till den världsledande chopperpumpen.

Vaughans oljesmorda patrontätning klarar de tuffaste medier betydligt bättre än vanliga enkla mekaniska axeltätningar. Mindre risk för igensättning och slitage.

Föroreningar och fibrer som kommit in bakom pumphjulet skärs sönder och borttransporteras av baksidesskovlarna som skär mot de bakre kniveggarna.

Fasta partiklar och fibrer sönderhackas mellan de roterande krökta och vässade framkanterna på pumpskovlarna och den fast monterade dubbelkniven.

Skovlarnas krökning gör att man får en mjuk skärande effekt utan stötbelastning.

Skärmuttern skär sönder långfasigt material som annars tenderar att linda sig kring hjulnavet.

Vid vissa applikationer används ytterliggare ett skärverktyg för att skära upp riktigt stora fasta partiklar så att de inte blockerar inloppet.

Toleranserna mellan de skärande elementen är snäva och upprätthålls enkelt via ställskruvar utan isärtagning av pumpen.

Produktkatalog


Ladda ner vår produktkatalog för Vaughan skärande pumpar och läs om alla våra modeller, prestanda och tekniska specifikationer.

SERVICE & RESERVDELAR

Vi servar de flesta fabrikat av excenterskruvpumpar och som den enda svenska återförsäljaren av Vaughan chopperpump och Volute slamavvattningsutrustning utför vi även service på dessa produkter. Tack vare vårt stora lager av reservdelar så kan vi säkra snabba leveranser till bästa kvalitet.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet. Vi utför allt ifrån förebyggande underhåll till alla typer av ombyggnationer av pumpar, till exempel byte från packbox till mekanisk axeltätning. Vi är duktiga på kundunika speciallösningar och kan exempelvis anpassa pumphus och matarskruvar för att anpassa driften för olika kunders behov.


Ove Stenberg
Kundansvarig norra Sverige
070 – 236 52 09
ove@mafpump.se


Magnus Lindén
Kundansvarig östra Sverige & Volute projektledare
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se


Henrik Johansson
kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se


Per Karlsson
kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se

NYHETER OCH UPPDATERINGAR

av Peter Ahlbäck, september 8, 2020

AHLEX® trågpump ute på havet

Läs mer
av Peter Ahlbäck, augusti 18, 2020

Optimera er slamavvattning med Volute!

Läs mer
av Peter Ahlbäck, juli 7, 2020

Kundanpassad AHLEX excenterskruvpump

Läs mer