Hem » Produkter & Tjänster » Volute Duo

Volute Duo

Modern slamavvattning utan kompromisser

Detta är slamavvattning på en helt ny nivå. Amcon har sedan lanseringen av sin multi-disk skruvpress teknologi kontinuerligt utvecklat och förbättrat konceptet.

Med Volute™ så uppnås hög filtreringsgrad. Det går att avvattna tunna slam utan något tidigare förtjockningssteg. Teknologin möjliggör kontinuerlig avvattning utan igensättning. Nu presenterar vi här nästa steg av Volute som heter Volute DUO™.

Här är tre karakteristiska för denna nya teknologi:

 1. Dubbla skruvar monterade i en cylinder.
 2. Externt drivna rörande ringar med självrensande funktion.
 3. Ingen fysisk kontakt mellan ringar och skruvar.
Skruvarna roterar utan att röra vid ringarna
Skruvarna roterar utan att röra vid ringarna

Se fördelarna och hur det fungerar tekniskt!

Hela utrustningen har gjorts mer kompakt och är försedd med luckor som är enkla att öppna och stänga. Den nya konstruktionen gör att det går att avvattna slam som med annan teknologi pluggar eller sätter igen.

Det finns många fördelar med att avvattna med Volute DUO™

 • Reducering av förbrukningsmaterial
 • Bibehållen prestanda över lång tid
 • Ett bredare applikationsområde
 • Låg risk för att slammet pluggar eller sätter igen
 • Kompakt flockningstank
 • Enkel drift och UH
 • Bra TS halt
 • Låg susphalt i rejektvattnet
 • Det går att köra slam med låga TS halter
 • Reducering av vatten och elförbrukning.

Produktkatalog


Ladda ner informationsblad för Volute Duo slamavvattning.

SERVICE & RESERVDELAR

Vi servar de flesta fabrikat av excenterskruvpumpar och som den enda svenska återförsäljaren av Vaughan chopperpump och Volute slamavvattningsutrustning utför vi även service på dessa produkter. Tack vare vårt stora lager av reservdelar så kan vi säkra snabba leveranser till bästa kvalitet.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet. Vi utför allt ifrån förebyggande underhåll till alla typer av ombyggnationer av pumpar, till exempel byte från packbox till mekanisk axeltätning. Vi är duktiga på kundunika speciallösningar och kan exempelvis anpassa pumphus och matarskruvar för att anpassa driften för olika kunders behov.

Patrick Nero

Innesäljare och norra Sverige
031 – 45 30 16
patrick@mafpump.se

Per Karlsson

Kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se

Henrik Johansson

Kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se

Bobo Ölander

Kundansvarig östra Sverige
073 – 393 82 57
bobo@mafpump.se

Magnus Lindén

Utvecklings- och Försäljningschef
Affärsområde Volute
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se

NYHETER OCH UPPDATERINGAR

av Peter Ahlbäck, maj 7, 2024

Volute på Torekov ARV

Läs mer
av Peter Ahlbäck, maj 7, 2024

Rotamix på Klagshamns ARV

Läs mer
av Peter Ahlbäck, februari 22, 2024

Service och reservdelar!

Läs mer