Hem » Produkter & Tjänster » Skruvpress Volute slamavvattnare

Skruvpress Volute slamavvattnare

Modern slamavvattning utan kompromisser

Volute slamavvattnare är en unik multidiskskruvpress med mycket hög prestanda och låg energiförbrukning, samt med nyckelfärdig och driftsäker konstruktion.

Volute multidiskskruvpress –  för stabil och effektiv slamavvattning

Volutes tekniska lösning har en mängd fördelar jämfört med övriga slamavvattningsutrustningar såsom centrifug, filterpress och traditionell skruvpress. En slamavvattnare från Volute har en självrensande konstruktion, skruven roterar med en mycket låg hastighet vilket gör den driftssäker, samtidigt som den går med låg ljudnivå. Utrustningen kan köras dygnet runt utan krav på att ha någon operatör eller tekniker på plats. Den hanterar alla sorters slam från 0,2 % TS och uppåt, vilket innebär att kvaliteten på slamkakan är stabil och jämn. Beroende på sammansättningen på det ingående slammet uppnås TS-halter på 17-38% för torrslammet. Volutens rejektvatten blir ofta mycket rent.

Magnus Lindén, Utvecklings- och försäljningschef affärsområde Volute

Förbättra prestandan för slamavvattningens hela process

MAF Pump har som TE installerat en GS-302 i Boxholm ARV. Sedan Volute installerades och ersatte tidigare teknik, har samtliga parameterar utvecklats till det bättre. TS halten på utgående slam ökade, polymerförbrukningen minskade och rejektet blev betydligt renare. Tack vare att Volutens rejekt är så rent, minskar belastningen för bassängerna vilket ytterligare förbättrar TS halten på utkommande torrslam.

Stabil slamavvattnare med pålitlig drift

Våra installationer för slamavvattning optimerar inte bara prestandan, utan vi ser även till att utrustningen och processen blir smidiga och lättskötta. Genom att i realtid mäta TS halten på inkommande slam samt inflöde av både slam och polymer, kan maskinen enkelt ställas in att köra med rätt dimensionerad kapacitet. Man ställer in antal kgTS/h, och de olika flödena anpassas sedan så att detta uppnås. Med detta styrsätt uppnås en jämnare process med torrare utgående TS halt, samt minskad polymerförbrukning.

Rent rejekt ger stabilare processer

Ringpaketet på en Volute består av två sektioner. Den första sektionen applicerar inget tryck utan avskilt vatten rinner direkt ner i tanken för rejekt. Den andra sektionen applicerar ett visst tryck.

Genom att endast återföra rejektvatten från första steget till verket så får man ett mycket rent rejekt som brukar ligga mellan 40-200 mg/l. Rejektet från andra steget återförs till flockningstanken. Med den här slamavvattnings-processen blir hela proceduren stabilare samtidigt som belastningen på verket går ner.

Från installation till utbildning – vi hjälper er

Vi på MAF Pump har kompetens att utföra hela installationen av er nya Volute slamavvattningsutrustning. Eftersom vi har tillverkat excenterskruvpumpar sedan tidigt 90-tal, har vi en lång och bred erfarenhet av slamhantering i olika former. 

Vi hjälper er med att exempevis:

  • dra rör 
  • koppla in el 
  • programmera styrskåp 
  • installera lyftanordningar m. m. 

Våra projektledare har Bas U och Bas P kompetens och våra svetsare har licens för rostfritt material. Efter färdig installation gör vi en intrimning av processen, och ger er personal utbildning så att ni tryggt kan ta över driften av slamavvattnaren och all kring-utrustning.

Testrigg

Allt slam beter sig lite olika. För att hitta en optimal process för avvattning är det mycket viktigt att hitta rätt polymer och rätt konfiguration för slamavvattningssystemet.

Vi har en fullt utrustad Volute som vi utför tester med. Om ni funderar på att uppgradera er utrustning för slamavvattning så rekommenderar vi att ni kontaktar oss för ett test ute hos er med just ert slam. Vi har utfört fler än 50 tester runt om i Sverige!

Läs en summering av Volutens funktioner här.

Produktkatalog

Volute Slamavvattnare

Ladda ner vår produktkatalog för Volute slamavvattning och läs om alla våra modeller, prestanda och tekniska specifikationer.

SERVICE & RESERVDELAR

Vi servar de flesta fabrikat av excenterskruvpumpar och som den enda svenska återförsäljaren av Vaughan chopperpump och Volute slamavvattningsutrustning utför vi även service på dessa produkter. Tack vare vårt stora lager av reservdelar så kan vi säkra snabba leveranser till bästa kvalitet.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet. Vi utför allt ifrån förebyggande underhåll till alla typer av ombyggnationer av pumpar, till exempel byte från packbox till mekanisk axeltätning. Vi är duktiga på kundunika speciallösningar och kan exempelvis anpassa pumphus och matarskruvar för att anpassa driften för olika kunders behov.

Patrick Nero

Innesäljare och norra Sverige
031 – 45 30 16
patrick@mafpump.se

Per Karlsson

Kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se

Henrik Johansson

Kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se

Bobo Ölander

Kundansvarig östra Sverige
073 – 393 82 57
bobo@mafpump.se

Magnus Lindén

Utvecklings- och Försäljningschef
Affärsområde Volute
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se

NYHETER OCH UPPDATERINGAR

av Peter Ahlbäck, februari 22, 2024

Service och reservdelar!

Läs mer
av Peter Ahlbäck, november 10, 2023

Avvattning med Volute i Vimmerby!

Läs mer