Hem » Produkter & Tjänster » Volute Slamavvattning

Volute Slamavvattning

Modern slamavvattning utan kompromisser

Volute slamavvattning är en unik multidiskskruvpress med mycket låg energiförbrukning och hög prestanda samtidigt som behovet av underhåll är minimalt.

Den här tekniska lösningen har en mängd fördelar jämfört med övrigaslamavvattningsutrustningar såsom centrifug, filterpress och traditionell skruvpress. Voluten har en självrensande konstruktion och skruven roterar med en mycket låg hastighet vilket gör den driftssäker samtidigt som den går med låg ljudnivå. Utrustningen kan köras dygnet runt utan krav på att ha någon operatör eller tekniker på plats. Den hanterar alla sorters slam från 0,2 % TS och uppåt vilket innebär att kvaliteten på slamkakan är stabil och jämn. Beroende på sammansättningen på det ingående slammet uppnås TS-halter på 17-38% för torrslammet. Rejektvattenet blir ofta mycket rent.

Förbättra prestandan för hela slamprocessen

MAF har som TE installerat en GS-302 i Boxholm ARV. När Volute installerades och ersatte tidigare teknik så blev alla parameterar betydligt bättre. TS halten på utgående slam ökade, polymerförbrukningen minskade och rejektet blev betydligt renare. Tack vare att rejektet är så rent så minskar belastningen för bassängerna vilket ytterligare förbättrar TS halt på utkommande torrslam.

Stabil och pålitlig drift

Våra installationer ser inte bara till att optimera prestandan utan vi ser även till att utrustningen och processen blir lätt att sköta. Genom att i realtid mäta TS halten på inkommande slam samt inflöde av både slam och polymer så kan maskinen enkelt ställas in att köra den kapacitet som det är dimensionerad för. Man ställer in antal kgTS/h som man vill ha och sedan anpassas de olika flödena så att detta uppnås. Med detta styrsätt så fås en jämnare process med torrare utgående TS halt samt minskad polymerförbrukning.

Rent rejekt ger stabilare processer

Ringpaketet på en Volute består av två sektioner. Den första sektionen apllicerar inget tryck utan avskiljt vatten rinner direkt ner i tanken för rejekt. Den andra sektionen applicerar ett visst tryck.

Genom att endast återföra rejektvatten från första steget till verket så får man ett mycket rent rejekt som brukar ligga mellan 40-200 mg/l. Rejektet från andra steget återförs till flockningstanken. Med en sådan process så blir hela processen stabilare samtidigt som belastningen på verket går ner.

Vi gör hela jobbet

Vi har kompetensen för att göra hela installationen av er nya Volute slamavvattningsutrustning. Eftersom vi har tillverkat excenterskruvpumpar sedan tidigt 90-tal så har vi en lång och bred erfarenhet av slam i olika former. Vi har kompetens att dra rör, koppla in el, programmera styrskåp, installera lyftanordningar m. m. Våra projektledare har Bas U och Bas P kompetens och våra svetsare har licens för rostfritt material.

Efter färdig installation så gör vi intrimning av processen och ger er personal utbildning så att ni tryggt kan ta över driften av utrustningen.

Testrigg

Allt slam beter sig lite olika. För att hitta en optimal process för avvattning är det mycket viktigt att hitta rätt polymer och rätt konfiguration för systemet.

Vi har en fullt utrustad Volute som vi utför tester med. Om ni funderar på att uppgradera er utrustning för slamavvattning så rekommenderar vi att ni kontaktar oss för ett test ute hos er med ert slam. Vi har utfört fler än 50 tester runt om i Sverige!’

Läs en summering av Volutens funktioner här.

Produktkatalog


Ladda ner vår produktkatalog för Volute slamavvattning och läs om alla våra modeller, prestanda och tekniska specifikationer.

SERVICE & RESERVDELAR

Vi servar de flesta fabrikat av excenterskruvpumpar och som den enda svenska återförsäljaren av Vaughan chopperpump och Volute slamavvattningsutrustning utför vi även service på dessa produkter. Tack vare vårt stora lager av reservdelar så kan vi säkra snabba leveranser till bästa kvalitet.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet. Vi utför allt ifrån förebyggande underhåll till alla typer av ombyggnationer av pumpar, till exempel byte från packbox till mekanisk axeltätning. Vi är duktiga på kundunika speciallösningar och kan exempelvis anpassa pumphus och matarskruvar för att anpassa driften för olika kunders behov.


Ove Stenberg
Kundansvarig norra Sverige
070 – 236 52 09
ove@mafpump.se


Magnus Lindén
Kundansvarig östra Sverige & Volute projektledare
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se


Henrik Johansson
Kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se


Per Karlsson
Kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se

NYHETER OCH UPPDATERINGAR

av Peter Ahlbäck, november 12, 2020

AHLEX torrslampump

Läs mer
av Peter Ahlbäck, oktober 22, 2020

Full fart i fabriken!

Läs mer