Vi tillverkar din excenterskruvpump avsedd för pumpning av livsmedel exakt till din specifikation. Vi anpassar pumpen till din produkt och process och ser till att du har anslutningar och tvättmöjligheter enligt er standard och ert behov. Alla materialval skräddarsys till era krav. Hör gärna av dig när det är tid att köpa in nästa livsmedelspump.