Problemlösning

Fastnar trasor i er pump?

Vaughan Chopper ger en kontinuerlig drift.

Bättre förebyggande arbete för Stockholm Vatten och Avfall, Ledningsnät Teknik (LT)

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten och avfallsbolag. Verksamheten berör ca 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet dagligen.

Med MAF:s hjälp har man bytt ut ett antal ”standardpumpar” till skärande pumpar från Vaughan i de anläggningar där man haft återkommande problem med trasor och tuffa fraktioner. Pumpen med tillhörande gejderfäste har anpassats med en lite smidigare motorstorlek för att lätt kunna ersätta befintlig pump samt passa kundens standard. Resultatet är ett klart glesare underhåll.

Thomas Mattsson är temaledare för avdelningen PU, (Planering och Utveckling) hos LT, och han har varit drivande i frågan. Thomas berättar:

”- Vi har gått från att vara reaktiva i driften till att jobba mer proaktivt. Med de här pumparna gör vi bara kontrollrundor, tillsyn och service. Det sparar oss mycket tid, pengar och huvudvärk. Tiden och pengarna detta besparar har vi kunnat lägga på att utveckla verksamheten och förbättra anläggningarna”.

Thomas berättar vidare att han har jobbat med MAF Pump i sju år och alltid uppskattat samarbetet:

 

-Vi har ett väldigt tydligt och ärligt samarbete med MAF Pump AB. De är rakt på sak och säger som det är, utan försköningar.  Det är en gedigen erfarenhet och kompetens de delar med sig av.

Visst, vi har mycket kompetens på insidan, men från gänget på MAF får vi ytterligare tips och råd, enda ner på detaljnivå. Det har löst många bekymmer vad gäller våra behov.”

Biologisk luftning

Här ses en grind i rostfritt stål utrustad med luftarrör från Jäger. Grinden kan enkelt lyftas upp för att göra underhåll utan att bassängen behöver tömmas. Eftersom hela konstruktionen är gjord i rostfritt stål med ballastvikter i betong så blir syste…

Läs mer »

Anpassade pumpar till producent av djurfoder

Här utvecklade vi en pump som har ett tråg med transportskruv men som har en rund trågfläns. Detta för att på smidigaste sätt kunna montera pumpen mot inkommande köttkvarn. För att snabbt och effektiv kunna rengöra pumparna vid byta av produkt så är tr…

Läs mer »

Specialutvecklade för OEM kund

Vi tar oss gärna an en förfrågan som innebär utveckling av en ny variant av våra standard pumpar. Här har vi tagit fram ett koncept som gjorde att kunden kunde spara tid vid tömning av sina behållare med olika typer av flytande media och samtidigt mins…

Läs mer »

Volute installerad på Boxholm ARV

När Volute installerades och ersatte tidigare teknik så blev alla parameterar betydligt bättre. TS halten på utgående ökade, polymerförbrukningen minskade och rejektet blev betydligt renare. Tack vare att rejektet är så rent så minskar belastningen för…

Läs mer »

Kävlinge får Pump På Plats

När en kund vill byta ut sina gamla pumpar mot nya så tar vi fram rätt dimensionerade modeller och erbjuder även att demontera de gamla och montera in de nya. Ett koncept som vi kallar Pump På Plats.

Läs mer »

MaxMix på Eskilstuna ARV

Efter lyckad utvärdering av installerat jetomrörningssystem i första rötkammaren har nu samtliga 4 rötkammare utrustats med MaxMix. Systemet har gett bättre omrörning, lägre underhållskostnader och högre gasproduktion.

Läs mer »

AHLEXpumpar med livsmedelskvalitet

Med licenssvetsade syrafasta tråg, olja i manschetterna för livsmedel samt alla gummimaterial godkända för livsmedel så fungerar våra pumpar utmärkt till olika applikationer för mat. Konstruktionen anpassas till kundens process så att det är enkelt att…

Läs mer »

Slamavvattning på Alvesta ARV

MAF har som TE rivit ut gammal utrustning och installerat en Volute FS-302 slamavvattnare samt pumpar och polymerutrustning. Processen styrs genom mätning av TS halten på inkommande slam så att maskinen hela tiden arbetar mot en konstant kapacitet mätt…

Läs mer »

Två Vaughan Chopperpumpar hos Hallstahammar kommun

Två Vaughan Chopperpumpar hos Hallstahammar kommun. En för rötkammaromrörning och en för värmeväxlaren. Chopperpumparna sönderdelar kontinuerligt rötslammet vilket både eliminerar igensättning av värmeväxlare och ökar gasproduktionen.

Läs mer »