Problemlösning

Fastnar trasor i er pump?

Vaughan Chopper ger en kontinuerlig drift.

Bättre förebyggande arbete för Stockholm Vatten och Avfall, Ledningsnät Teknik (LT)

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten och avfallsbolag. Verksamheten berör ca 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet dagligen.

Med MAF:s hjälp har man bytt ut ett antal ”standardpumpar” till skärande pumpar från Vaughan i de anläggningar där man haft återkommande problem med trasor och tuffa fraktioner. Pumpen med tillhörande gejderfäste har anpassats med en lite smidigare motorstorlek för att lätt kunna ersätta befintlig pump samt passa kundens standard. Resultatet är ett klart glesare underhåll.

Thomas Mattsson är temaledare för avdelningen PU, (Planering och Utveckling) hos LT, och han har varit drivande i frågan. Thomas berättar:

”- Vi har gått från att vara reaktiva i driften till att jobba mer proaktivt. Med de här pumparna gör vi bara kontrollrundor, tillsyn och service. Det sparar oss mycket tid, pengar och huvudvärk. Tiden och pengarna detta besparar har vi kunnat lägga på att utveckla verksamheten och förbättra anläggningarna”.

Thomas berättar vidare att han har jobbat med MAF Pump i sju år och alltid uppskattat samarbetet:

 

-Vi har ett väldigt tydligt och ärligt samarbete med MAF Pump AB. De är rakt på sak och säger som det är, utan försköningar.  Det är en gedigen erfarenhet och kompetens de delar med sig av.

Visst, vi har mycket kompetens på insidan, men från gänget på MAF får vi ytterligare tips och råd, enda ner på detaljnivå. Det har löst många bekymmer vad gäller våra behov.”

Kontakta oss så hjälper vi dig!


Ove Stenberg
Kundansvarig norra Sverige
070 – 236 52 09
ove@mafpump.se


Magnus Lindén
Kundansvarig östra Sverige & Volute projektledare
070 – 603 19 52
magnus@mafpump.se


Henrik Johansson
Kundansvarig västra Sverige
072 – 580 82 81
henrik@mafpump.se


Per Karlsson
Kundansvarig södra Sverige
070 – 283 84 73
per@mafpump.se

NYHETER OCH UPPDATERINGAR

av Peter Ahlbäck, maj 7, 2024

Volute på Torekov ARV

Läs mer
av Peter Ahlbäck, maj 7, 2024

Rotamix på Klagshamns ARV

Läs mer
av Peter Ahlbäck, februari 22, 2024

Service och reservdelar!

Läs mer