Testa Volute för att optimera er slamavvattning! Minska förbrukning av el, polymer och vatten! Förbättra ert rejekt och torrslam. Minska på ert underhåll.

Vi är uppe i mer än 60 kundbesök där vi har utfört test av slamavvattning med Volute. Det är alltid lika kul att få visa upp tekniken! Tillsammans med kunderna så ser vi hur rent rejektet blir och hur torrt torrslammet blir! Efter varje utfört test så skriver vi en utförlig testrapport. Här redovisar vi alla resultat från utfört test. Vi provar ofta flera olika sorters polymerer för att hitta den optimala flocken. Vi gör även beräkning på lämplig storlek av maskin för daglig drift samt redovisar bedömd förbrukning av el, polymer och spolvatten.

Här är en länk för att läsa mer om Volute.

Volute är en japansk uppfinning. Utrustningen tillverkas av företaget Amcon. Vi har arbetat tillsammans med Amcon i många år och vi ansvarar för agenturen i Sverige. Amcon har sedan många år tillbaka en fabrik i Tjeckien samt en Europeisk organisation.

Här är en länk för att läsa mer om Amcon.

I Sverige så har vi en komplett organisation för projektering, installation, optimering av drift och utförande av service.

Hör gärna av er om ni vill att vi ska hjälpa er att optimera er process för slamavvattning!

Första steget är att testa Volute!

Vi kommer ut till er och genomför testerna tillsammans med er. Vi kopplar in utrustningen och kör igång testet. Vi har med pumpar, flödesmätare, TS-mätare, slangar, polymerutrustning etc. Ett test tar oftast 3-4 dagar att genomföra. vi gör detta till självkostnadspris.

Kontakta oss!