Eftersom vi har ett stort antal utrustningar för slamavvattning i drift i Sverige har vi nu positiva referenser spridda över hela Sverige. Samtidigt är det viktigt att vara ute och testa Volute både hos existerande och nya kunder. Det finns många olika sorters slam som kräver olika angreppssätt för att optimera resultatet. En viktig del av optimeringen är att använda rätt polymer. Eftersom vi har en egen rigg så kan vi enkelt testa flera sorters polymer direkt ute hos kunden.

Läs mer om Volute här!