Slam har en tendens till att sedimentera i en tank om det är otillräcklig omrörning. Vårt system MaxMix fungerar både till stora rötkammare och mindre tankar. Här ses exempel på ett system för omrörning av slam innan det pumpas till avvattnare.

Det är många fördelar med omrörning. Genom att pumpa från botten i mitten av tanken och sedan pumpa tillbaka slammet i ett jetmunstycke så uppnås ett mer homogent slam. Sedimentering på tankens botten undviks. Detta gör att hela tankens volym kan användas aktivt i processen.

MaxMix systemen använder Vaughan skärande pumpar. Dessa pumpar klarar att pumpa slammet även om det förekommer trasor, kvistar eller andra fasta partiklar. Detta eftersom det är en skärande pump med sex olika knivsystem.

Omrörningen körs intermittent vilket gör att energiförbrukningen kan optimeras. Omrörningen ska köras så att slammet alltid är i rörelse. Detta innebär att pumpen står stilla en del av tiden och är aktiv en del av tiden.

Det är enkelt att utföra service på systemet. Det finns inga rörliga delar inne i tanken – alltså behövs ingen service inne i tanken. Pumpen från Vaughan är justerbar utan att den behöver plockas isär. Detta gör att det går enkelt att ställa in spelet mellan skärplatta och pumphjulet när detta behövs.

Läs mer om MaxMix!

Läs mer om Vaughan skärande pump!