Per Karlsson har börjat på MAF Pump med start 1/8 2017. Per har en lång erfarenhet av kommunal avloppsrening samt olika tillverkningsprocesser. Hans erfarenheter och kompetenser förstärker vårt team. Per har jobbat med applikationer och processer som kräver pumpar i många år och han har även kunskaper om slamavvattning, omrörning och luftning. Per är ansvarig teknisk säljare för södra Sverige. Varmt välkommen!