Detta är en mycket pålitlig och effektiv skärande pump. Om du har en pumpapplikation med ett svårare media som idag ger dig problem så ska du prova denna skärande pump. Den är installerad i en mängd olika applikationer såsom cirkulation över rötkammare, pumpning av spillvatten med träflisor, matrester etc. Om du har problem med att det kommer in trasor och större partiklar i en pumpstation som sedan sätter igen existerande pumpar så kan du installera ett cirkulerande omrörningssystem med en Vaughan skärande pump som slår sönder detta så att du sedan kan köra normal drift med existerande pumpar. Knivbladen kan enkelt justeras från utsidan utan att man behöver plocka isär pumpen.