Vi har med kundernas hjälp genomfört en utvärdering av hur MAF Pump AB uppfattas som leverantör. Det var ett glädjande besked. Vi fick stort beröm för att våra leveranser görs i god tid och att vi är enkla att få kontakt med och snabbt svarar. Vår personal fick beröm för hög kompetens och att vi har en bra servicegrad. Kunderna är nöjda med kvaliteten på våra egentillverkade excenterskruvpumpar och våra serviceteknikers kompetens när de är ute hos kund. Vi ser fram emot att fortsätta vara en utmärkt leverantör inom alla våra produktområden till alla våra kunder!