En Volute av modell GS-132 har installerats och tagits i drift. Utrustningen har en inbyggd förtjockare i flockningstanken vilket gör att den kan hantera tunna TS halter samtidigt som den levererar hög prestanda. På Alfta reningsverk varierar inkommande TS halt mellan 0,6 till 1,1 %. Genom att mäta TS halten kontinuerligt så anpassas Volute till att köra mot en konstant kapacitet. När maskinen körs mot en konstant kapacitet så kan ofta polymerförbrukningen optimeras och minimeras. Voluten uppnår en utgående TS-halt på cirka 25% med en väldigt låg polymer förbrukning på 4 g/kg.

Containern fylls med torrslam på cirka 25%TS.

Vi rekommenderar alltid våra kunder att ha en homogen blandning av inkommande slam. En omrörning av tanken hjälper till att hålla en jämnare TS halt vilket även ger en bättre prestanda för hela processen.

AHLEX pump tar slam från tank med omrörning. Direkt efter pumpen mäts inkommande TS halt. Systemet styr på denna signal så att Voluten hela tiden jobbar mot en konstant kapacitet. Detta bidrar till att prestandan kan optimeras.