Volute slamavvattnare installeras och driftsätts på Torekov ARV. Det är en modell som heter FS303. Med Volute slamavvattning så fås en tyst och effektiv drift. Maskinen roterar med cirka 4 varv per minut och ger bra prestanda avseende TS halt, rejekt och polymerförbrukning.