Sedan lanseringen av Volute slamavvattning så har vi haft möjlighet att visa prestandan på flera olika anläggningar runt om i Sverige. Slam av olika typ och med varierad TS halt har körts med mycket bra resultat. En fördel är att utrustningen klarar att köra slam ner till en TS halt på bara 0,2%. Andra fördelar är den extremt låga energiförbrukningen, den mycket tysta driften och det rena rejektvattnet. Utrustningen fungerar både inom industrin och kommunalt. Kontakta oss gärna om ni vill testa utrustningen med just era förutsättningar. Vi hjälper er med installation och drift för att säkerställa att ni ska bli nöjda med körningen.