Vaughan skärande pump, hydrauliska munstycken och rörverk är nu installerade i 2 RK. Med Rotamix hydrauliska omrörning så uppnås högre produktion av metangas. Andra fördelar är att det inte är några rörliga delar inne i tanken och att sedimentering minimeras.