Med vår långa erfarenhet av att pumpa viskösa medier får vi ofta förfrågan att anpassa pumpen till kundens önskemål. Detta gör vi gärna eftersom vi har egen tillverkning av excenterskruvpumpar och därför kan vi lätt anpassa pumpen till kundens önskemål.
Här är ett projekt där kunden har hög sughöjd och ett visköst media. NPSH ligger långt utanför pumpens pumpkurva. Pumpdelen, rotor och stator placeras ner i mediat och drivenheten ovanför. Pumpens totallängd är 6 meter.  De två vertikala pumparna pumpar upp mediat till två horisontala pumpar som sedan trycker mediat långa sträckor.